Ejendomsservice og viceværtservice i Aarhus/Århus og Randers.

Sæson og årstid bestemte services

Her kan De se nogle af de sæson/årstid bestemte services som vi tilbyder.
De ydelser som er relevante lige nu, skulle gerne fremgå på forsiden.

Solutus tilbyder sommerhusservice for fritidshusejer / sommerhusejer.

Tilsyn

For stormskader, indbrud, hærværk, vandskader, frostskader, skadedyr, punkteret, ruder m.m.
Ved hvert kontrol besøget vil der blive oplyst den dag det gældende opsyn er fortaget og hvis der er fejl eller skade vil der blive taget billeder som videresend til Dem, hvor efter Solutus eller De kan fortag kontakt til håndværker for udbæring af det gældende.

Vedligeholdelse
Solutus kan også fortag vedligeholdelse af sommerhuset på følgende ydelser:Græsklipning, Hækklipning, lugning af bede, beskæring, træfældning, rensning af tagrender, belægning, anlæggelse af bed, m.m. Alge bekæmpelse på tag, træværk, hegn, belægning. Pris efter aftale

Viceværtservice, ejendomsservice, erhvervsrengøring, virksomhedsservice og privatservice i Randers og Aarhus. Vicevært, havemand, pedel, anlægsgartner, gårdmand, viceværtservice, trappevask, græsslåning, ejendomsservice, hækklipning, vinduespudsning, snerydning, træfældning, rydning af dødsbo, havehjælp, pasning af grønne områder i Århus/Randers.